Digitalization and visualization of the most important museum collections of traditional costumes and jewelry by introducing the new 3D technology (VIRTUAL MUSEUM)
BULGARIA - SERBIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME
News

Представници српског и бугарског тима, који су сарађивали на пројекту „ Дигитализација визуализација најзаначајнијох збирки музеја из области народних ношњи и накита увођењем нових 3Д технологија – Виртуелни музеј“ , састали су се априла месеца 2015. године у Нишу. Циљ састанка била је размена искуства са резултатима пројекта и предлози будућих заједничких активности. Тимови су се обавезали да прате и унапређују резултате пројекта како би обезбедили услове за даљу сарадњу.

vest_slika


159383