Digitalization and visualization of the most important museum collections of traditional costumes and jewelry by introducing the new 3D technology (VIRTUAL MUSEUM)
BULGARIA - SERBIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME
РЕЗИМЕ ПРОЈЕКТА

Пројекат “Виртуелни музеј“ настао је у Народном музеју Ниш, а развио се уз сарадњу Регионалног историјског музеја Перник, Бугарска. Кофинансиран из европских фондова, IPA програм прекограничне сарадње у потпуности подржава општи принцип културне размене и покретање активности и догађаја са циљем популаризације културног наслеђа. Пројекат покреће више иницијатива за побољшање културних веза у пограничном региону две државе.

Један од циљева пројекта је промоција прекограничне сарадње у области очувања културног наслеђа и његове презентације помоћу 3Д технологије, уз одржавање пратећих активности у виду разних догађаја – изложби, семинара, радионица и симпозијума. Заједнички оперативни циљеви испуњени су евидентирањем предмета  културног наслеђа партнерских музеја, дефинисањем сличности и разлика међу врстама материјала, техника и начина украшавања у народној ношњи и накиту регије, затим имплементирањем нових  3Д технологија (3Д скенирање и презентација евидентираних предмета) и формирањем Веб сајта у функцији заједничког виртуелног музеја.

У оквиру пројекта организовани су међународни симпозијуми са темом народна ношња и накит у пограничним областима Буграрске и Србије. Поред стручњака из музеологије пограничног региона, на симпозијумима су учествовали и стручњаци из области 3Д технологије који су својим радовима представили методологију, предности и могућности ове врсте обраде предмета.

Пројектна стратегија заснована је на дефинисању најзначајнијих музејских садржаја из етнолошких збирки оба музеја, избору репрезентативних предмета народне ношње и накита који су применом савремене технологије и 3Д ласерском обрадом представљени у заједничком Виртуелном музеју.

Музејски стручњаци указују да је процесу пропадања музејских предмета потребно супротставити се хитном дигитализацијом музејских фондова. Стварањем Виртуелног музеја са 3Д обрађеним предметима елиминише се ризик оштећења предмета и омогућава широка доступност осетљивих предмета. На овај начин предупређују се и високи трошкови који настају приликом транспорта и обавеза осигурања музејских предмета,а обрађени предмети у Виртуелном музеју постају доступни и видљиви широком аудиторијуму.


160685