Digitalization and visualization of the most important museum collections of traditional costumes and jewelry by introducing the new 3D technology (VIRTUAL MUSEUM)
BULGARIA - SERBIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME
РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Проектът „Виртуален музей“ е създаден в Народния музей Ниш, а разработен е в сътрудничество с Регионален исторически музей Перник, България. Съ-финансиран е от страна на европейските фондове, IPA Cross-Border Programme, напълно подкрепя общия принцип на културен обмен. Проектът задвижва повече инициативи за подобряване на културните връзки в граничния регион на двете страни.

Един от целите на проекта е насърчаване на трансграничното сътрудничество в областта на съхранението на културното наследство и неговата презентация с помощта на 3Д технология, с поддръжка на дейности, свързани с различни събития – изложби, семинари, работни срещи и симпозиуми. Общите оперативни цели са изпълнени с регистрирани обекти на културното наследство на партньорските музеи, като се определят приликите и разликите между видовете материали, техники и начини на декорация на народната носия и  бижутата на тази област, като се прилагат нови 3Д технологии (3Д сканиране и презентация на регистрираните обекти), и с оформяне на Уеб сайт за общ виртуален музей.

В рамките на проекта организирани са международни симпозиуми на тема национална носия и бижута в крайграничните области на България и Сърбия. Освен експертите от областта на музеологията на целия граничен регион, на симпозиумите са участвали и експертите от областта на 3Д технологиите, които са в своите дела представили методологията, предимствата и възможностите на този вид обработка на обектите.

Стратегиите за проектиране са базирани на дефиниране на най-важното музейно съдържание от етноложките колекции на двата музея, избор на представителни обекти на национална носия и бижута, които са благодарение на съвременните 3Д технологии и с 3Д лазернаобработка представени в общия Виртуален музей. Музейните специалисти посочват, че да се изправим срещу  влошаването на музейните обекти, с помощта на спешно дигитализиране на музейните фондове. Създаването на Виртуален музей с 3Д обработени обекти  елиминира риска от влошаването на музейните обекти и дава възможност на широка достъпност до чувствителните обекти (които изискват строго контролирани условия, както и температура и относителна влажност ). По този начин се предотвратяват и големи разходи за транспорт и задължителна застраховка на музейните обекти, а обработените обекти във Виртуалния музей стават достъпни и видими за широки аудитории.


159384